Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

Logopeda

Co powinno mówić dziecko , kiedy ma ….

1 rok - co najmniej 4 wyrazy

2 lata – proste zdania np. mama(y) nie ma. Powinno wypowiadać wszystkie samogłoski a, o, e i, y, u i większość spółgłosek poza : s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż, które zamienia na ś, ź, ć, dź, a głoskę r zastępuje „l” lub „j” np. jowel,lowel ( rower), czasami zamiast foka mówi choka

3 lata – mówi proste zdania, ale ma prawo wymawiać s, z, c, dz, zamiast sz, rz, cz, dż. Mówi np. skoła ( szkoła), capka( czapka), zaba (żaba), mówi nadal lowel ( rower). Nie poprawiaj dziecka, nie ucz mowy dorosłego. Malec nie ma jeszcze wystarczająco sprawnych mięśni, by wymówić poprawnie spółgłoski, czasem mówi fot zamiast kot

4 lata – pełne zdania, ale ma prawo popełniać błędy językowe np. będę zobaczał, zamiast zobaczę. Poprawiaj czterolatka podając mu prawidłowy wzór, powtarzając po nim w sposób prawidłowy. Nadal jeszcze nie mówi dz, sz, rz, cz, i „r”

5 lat- mówipopełniająccorazmniejbłędów językowych ale dopiero pod koniec wieku przedszkolnego wymawia wszystkie głoski łącznie z sz, rz, cz, dż i r

Nie martw się kiedy :

3 latek – mówi zamiast baton – paton, zamiast woda- oda

3-5 latek –zastępuje głoskę „r” na łatwiejszą j lub l np. jobak, lobak zamiast robak

4-5 latek – nie mówi sz, rz, cz, dz i zastępuje je s, z, c, dz np. salik , zaba, capka

Reaguj :

- kiedy dziecko zamiast „R” wymawia głoski , których nie ma w języku polskim lub gdy dziecko przed pójściem do szkoły nie wymawia głoski „R”

- gdy dziecko mówi przez nos

-gdy po ukończeniu 4 lat zamiast k, g mówi t, d . np. Tot zamiast kot

- kiedy dziecko próbuje wymówić s, z, c, dź , sz, rz, cz, dż wsuwając język między zęby

- jeżeli mówi znacznie mniej od swoich rówieśników

Jak zachęcić dziecko do mówienia:

- zachęcaj ale nie zmuszaj do rozmowy, jak najczęściej pytaj dziecko o opinie: co chcesz zjeść na śniadanie, gdzie chcesz jechać na wakacje??

- słuchaj dziecka bardzo uważnie

- rozwijaj słownik dziecka, oglądajcie razem książeczki, nazywajcie przedmioty, czynności , zjawiska, róbcie razem różne układanki, segregacje np. wg kolorów, wielkości, bawcie się np. gazetkami ze sklepu nazywając towary

- bawcie się z dziećmi w Sklep, w lekarza, odgrywajcie scenki , budujcie dialog

- ze starszymi dziećmi np. jadąc samochodem nazywajcie rzeczy na dana literę: l, m, k

-opowiadaj jak najwięcej dziecku , w ten sposób poszerzasz słownik bierny