Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

Pedagog

WYBRANE PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ ROZWIJAJĄCYCH SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ, GRAFOMOTORYKĘ, PERCEPCJĘ WZROKOWĄ, PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ, MYŚLENIE ORAZ STYMULUJĄCYCH ROZWÓJ POZNAWCZY .

 

1. Ćwiczenie sprawności manualnej, grafomotoryki:

- gniecenie gąbki, piłeczki;

- wyczuwanie różnych powierzchni, dotykanie, odgadywanie, co jest w woreczku;

- ugniatanie papierowych kul;

- zabawy konstrukcyjne np. budowanie z klocków;

- przewlekanie sznurka przez otwory;

- wkładanie guzików do skarbonki;

- malowanie całą dłonią dużych powierzchni;

- lepienie z mas plastycznych z dodatkiem kaszy, ryżu itp.;

- zabawy klamerkami/ spinaczami- przenoszenie drobnych elementów, dopinanie;

- dorysowywanie brakujących elementów

- rysowanie pod dyktando;

- wycinanie: dowolne, po linii, cięcie pasków.

 

2. Ćwiczenia rozwijające i usprawniające percepcję i pamięć wzrokową oraz koordynacje wzrokowo- ruchową:

- wyszukiwanie przedmiotów w najbliższym otoczeniu;

- wskazywanie i rozpoznawanie figur geometrycznych (np. gra „Figuraki”);

- naśladowanie czynności wykonywanych przez drugą osobę "zabawa w lustro";

- dobieranie par jednakowych przedmiotów, obrazków (układanki typu "Memory");

- wyszukiwanie par obrazków, które do siebie pasują lub tworzą całość (np. pies buda, korona- pień drzewa);

- "czego brakuje?"- zapamiętywanie układu obrazków;

- układanie puzzli;

- zabawy konstrukcyjne wg podanego wzoru (np. budowanie wieży z klocków wg wzoru);

- porównywanie dwóch podobnych zabawek pod względem cech podobnych i różniących;

- układanie prostych ciągów rytmicznych (dwa elementy np kot, pies, kot, pies..);

- układanie klocków wg określonej zasady np koloru;

- odwzorowywanie prostych symboli, znaków oraz szlaczków;

- rysowanie, malowanie kredą, farbą linii pionowych, poziomych, ukośnych falowanych na wzorze.

 

3. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo- ruchowej:

- rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków- głosu i źródła dźwięku np. szelest gazety, kapanie wody z kranu;

- ilustrowanie dźwięków poprzez różne formy działalności dziecka (np. naśladowanie wiatru , deszczu, burzy za pomocą gniecenia gazety)

- rozpoznawanie osób po głosie ("zgadnij, kto cię woła");

- wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków ze względu na ich natężenie (głośno-cicho);

- wysłuchiwanie zmian w tempie słyszanych dźwięków (szybko- wolno);

- wysłuchiwanie i powtarzanie dźwięków tworzących układy rytmiczne np. podczas klaskania, tupania;

- rozpoznawanie i przeliczanie dźwięków dochodzących z otoczenia;

- zabawy z instrumentami: bębenek, cymbałki itp;

- śpiewanie piosenek z jednoczesnym naśladowaniem gestów, powtarzanie rymowanek

- ćwiczenia słuchu fonematycznego: analizy i syntezy sylabowej, wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie.

 

4. Pobudzenie aktywności poznawczej dziecka:

- pobudzenie rozwoju pamięci dowolnej poprzez utrwalanie informacji o sobie;

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni;

- rozpoznawanie, nazywanie czynności wykonywanych przez dziecko i inne osoby;

- wprowadzanie, utrwalanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych;

- wprowadzanie, utrwalanie nazw wybranych owoców, warzyw, zwierząt domowych, , leśnych i egzotycznych;

- utrwalanie nazw figur geometrycznych;

- rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach w możliwie szerokim zakresie;

- wprowadzanie nazw aktualnej pory roku i jej cech charakterystycznych;

- łączenie na zasadzie przedmiot- czynność oraz przedmiot- czynność- zawód

- układanie obrazków wg czynności następujących po sobie (plan dnia, historyjki obrazkowe);

- stymulacja myślenia przyczynowo- skutkowego: „Co wydarzyło się potem?”.

 

5. Budzenie wiary we własne możliwości i umiejętności:

- zabawy i ćwiczenia wynikające z zainteresowań dziecka ("co lubię", "co potrafię");

- rozwijanie sposobu komunikacji werbalnej dziecka;

- doskonalenie czynności samoobsługowych, zachęcanie do samodzielnego podejmowania decyzji w zabawie;

- zachęcanie do samodzielnego odkładania rzeczy na miejsce, korzystania z toalety, jedzenia i ubierania;

- chwalenie dziecka za najmniejsze nawet postępy, podkreślanie mocnych stron dziecka.