Rekrutacja 2019

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja 2019

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że rekrutacja

do Miejskiego Przedszkola  Publicznego nr 7

z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się

od 18.02.2019 r. do 01.03.2019 r. do godz.13.00 

 

Wtedy także na stronie przedszkola zostaną podane szczegółowe  informacje dotyczące zasad i kryteriów rekrutacji oraz  harmonogramu naboru

Od 18 lutego 2019 r. do 01 marca 2019 r. do godz.13.00

możliwa  będzie  rejestracja  kandydatów przystępujących

do  naboru do wybranego przedszkola na stronie

 www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że rekrutacja

do Miejskiego Przedszkola  Publicznego nr 7

z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się

od 18.02.2019 r. do 01.03.2019 r. do godz.13.00 

 

Wtedy także na stronie przedszkola zostaną podane szczegółowe  informacje dotyczące zasad i kryteriów rekrutacji oraz  harmonogramu naboru

Od 18 lutego 2019 r. do 01 marca 2019 r. do godz.13.00

możliwa  będzie  rejestracja  kandydatów przystępujących

do  naboru do wybranego przedszkola na stronie

 www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Miejską Bolesławiec

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności postępowania

rekrutacyjnego

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.02.2019 r.
do 01.03.2019 r. 
do godz.13.00

od 18.03.2019 r. do 22.03.2019 r. do godz.13.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w pierwszym  postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)1.

04.03.2019 r.

do godz.15.00

 

 

25.03.2019. do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w drugim  postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)1.

05.03.2019-06.03.2019

26.03.2019- 27.03.2019

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.03.2019 r.
od godz.12.00

 

01.04.2019r.

Od godz.12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna

prawnego kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11.03.2019r. od godz. 12.00

do14.03.2019 r.

do godz. 13.00

od 01.04.2019 r.

od godz.12.00

do 04.04.2019 r.

do godz. 13.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15.03.2019 r.
od godz. 12.00

 

05.04.2019 r.

od godz. 12.00

 

1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta Bolesławiec potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.