Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

Strona główna

 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu  nastąpi 25  maja 2020 r.

Placówka będzie dostępna w  godzinach  funkcjonowania przedszkola od 6.00 do 16.00, ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

▪️ dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

▪️ dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W celu zagwarantowania miejsc dla w/w dzieci prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19 do przedszkola  do  którego  dziecko jest zapisane, na  druku(deklaracji), który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia  na skrzynki mailowe placówek lub dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do 20  maja 2020 r. do godziny 15.00.

Pozostałe miejsca będą udostępniane według kolejności zgłoszeń.

Deklaracje przekażą Państwu mailowo nauczycielki grup.

Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażeń COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej  korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Kontakt tel. 75 612 13 09

lub mail:

mppsiedem@gmail.com

   Z poważaniem :

Dyrektor Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi  w Bolesławcu.

Ewa Szachowicz

 

DLA RODZICÓW:

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

  z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

 w czasie pandemii koronawirusa

 

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli


OGŁOSZENIE

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, NASZE PRZEDSZKOLE UCZESTNICZY W KONKURSIE

"NA BATERIE TEŻ JEST SPOSÓB",

 W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY O WRZUCANIE ZUŻYTYCH BATRII DO POJEMNIKA,

KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ PRZED DRZWIAMI  WEJŚCIOWYMI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA


WAŹNA INFORMACJA

Przedszkola i żłobki mogą wznowić funkcjonowanie w Bolesławcu w drugiej połowie maja

Decyzja dotycząca ponownego otwarcia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu zapadła na spotkaniu z dyrektorkami placówek.
Wstępna proponowana data wznowienia działalności miejskich przedszkoli publicznych i grup żłobkowych w Bolesławcu zaplanowana na 11 maja nie znalazła akceptacji dyrekcji placówek miejskich. Aktualnie, w miejskich placówkach niecałe 25 proc. rodziców zadeklarowało powrót dziecka do przedszkola.
Realny termin otwarcia miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano na drugą połowę maja, po spełnieniu wytycznych przeciwepidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Prezydent Bolesławca i dyrekcje przedszkoli zwrócą się również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu o indywidualne zalecenia dla poszczególnych placówek, uwzględniające specyfikę obiektów miejskich.

LINK DO STRONY KLIKNIJ TUTAJ


Informacja o bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dorosłych i dzieci na telefon w Bolesławcu. 

Tutaj 

 

 

 

 Domowe Przedszkole

Szanowni Państwo, udostępniamy nowe zakładki

 "Pomysły na wspólne spędzanie czasu",

" Porady specjalistów na ten trudny czas"

"Domowe Przedszkole"

w których będziemy zamieszczać propozycje zabaw i zadań dla dzieci, a także linki do stron które warto z dziećmi odwiedzić. Zachęcamy do wchodzenia na naszą stronę i wykorzystywania materiałów w dniach, kiedy musimy wszyscy sobie jakoś radzić. Życzymy wszystkim cierpliwości w oczekiwaniu na zakończenie zawieszenia zajęć przedszkolnych.

UWAGA

MOPS uruchamia profesjonalną pomoc psychologiczną

 od godziny 13.00 do 15.00,

w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Pomoc będzie udzielana przez telefon,

pod numerem telefonu 607872517

DRODZY RODZICE !!!! 

Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia dydaktyczne zostaną zawieszone od 12 marca br.
  • 12 i 13 marca 2020 będą w przedszkolu prowadzone  tylko działania opiekuńcze;
  •  od dnia 16 marca br. przedszkole zostanie zamknięta;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; Z-15A

Rodzicu, 
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola;

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

 

I SPOTKANIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

"INTEGRACJA SENSORYCZNA-INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ DZIECI"

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu wraz z czeskim Przedszkolem z Novego Mesta pod Smrkem  rozpoczęło realizację projektu „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci” 

 

W dniach 22-24.11.2019r. odbyło się pierwsze spotkanie. Projekt  był realizowany poprzez: szkolenie dla polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz warsztaty metodyczne dla dzieci i ich rodziców.

 

Przez trzy dni w Świeradowie Zdroju 29 nauczycieli z Polski i Czech uczestniczyło w szkoleniu podczas którego zapoznało się z zasadami terapii Integracji Sensorycznej oraz z tym, jak funkcjonuje ona i jakie jest do niej podejście po obu stronach granicy. Ogromne znaczenie miała tu wymiana doświadczeń nauczycieli polskich i czeskich nauczania przedszkolnego, pracujących z dziećmi z dysfunkcjami.

 

W wyjazdowych warsztatach wzięło udział także 25 dzieci wraz z opiekunami. Rodzice wraz z nauczycielami mieli możliwość zapoznania się w praktyczny sposób z elementami metody Integracji Sensorycznej; zyskać nową i poszerzyć już zdobytą wiedzę w tym zakresie, w jakim jest ona im potrzebna. Dzieciom z dysfunkcjami umożliwiono korzystanie z elementów terapii metody Integracji Sensorycznej poprzez doświadczanie jej podczas zajęć na  basenie i sali gimnastycznej.

 

 

 

W marcu 2020 roku przewidziany jest wyjazd polskich dzieci do Czech, które będą  brały udział w zajęciach z integracji sensorycznej przygotowanych przez nauczycielki przedszkola z Novego Mesta pod Smrkem.

 

Projekt „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci”  CZ.11.120/0.0/0.0/16_012/0001906 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.Całkowitykoszt projektu to 19 560,45 euro.

"Integracja sensoryczna- inwestycją w przyszłość dzieci"

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu wraz z czeskim Przedszkolem z Novego Mesta pod Smrkem  rozpoczęło realizację projektu „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci” 

 

Projekt „Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci”  CZ. 11.120/0.0/0.0/16_012/0001906 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Całkowity koszt projektu to 19 560,45 euro.

 

Celem projektu jest:

 

 1. Zapoznanie nauczycieli przedszkoli z zasadami terapii Integracji Sensorycznej oraz z tym, jak funkcjonuje ona i jakie jest do niej podejście po obu stronach granicy.

 

2. Zapoznanie rodziców dzieci z dysfunkcjami z zyskaną przez nauczycieli wiedzą w tym zakresie, w jakim jest ona im potrzebna.

 

3. Umożliwienie dzieciom z dysfunkcjami korzystania z elementów terapii metody Integracji Sensorycznej  na obszarach objętych projektem.

 

Projekt będzie realizowany poprzez: warsztaty metodyczne dla polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz odbędą się zajęcia z Integracji Sensorycznej dla dzieci i ich rodziców. Przewidziane są również spotkania integracyjne  organizowane w Bolesławcu i Novym Mescie pod Smrkem. Projekt zakończony zostanie Festynem z okazji otwarcia Ogródka Sensorycznego w Bolesławcu z udziałem polskich i czeskich dzieci oraz nauczycieli.

 

W ramach podejmowanych działań projekt przyczyni się do wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi nauczycielami wychowania  przedszkolnego. Da możliwość zapoznania się ze stroną dydaktyczną np.: sposobem prowadzenia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z dziećmi z dysfunkcjami po obu stronach granicy. Umożliwi poszukiwania nowych innowacyjnych rozwiązań pracy z dziećmi w zakresie elementów terapii metody Integracji Sensorycznej.