Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

ARTETERAPIA KLUCZEM DO DOBREJ INTEGRACJI


 

W ramach projektu "Arteterapia kluczem do dobrej integracji" 12 października odwiedzili nas zaprzyjaźnieni koledzy i koleżanki z czeskich przedszkoli. Wszystkie dzieci mogły doświadczyć nowych technik, których nauczyliśmy się na szkoleniu  w Swieradowie Zdroju. Jak zwykle wszyscy dobrze się bawili. Na zakończenie wizyty nauczycielki z naszego przedszkola przygotowały przedstawienie o dzieciach, które niszczyły las.

Galerię zdjęć na dole strony zapraszamy !!!

 Relacja w Azart -sat !


Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu wraz z czeskimi Przedszkolami z Lazni Libverda i Novego Mesta pod Smrkem  zakończyły realizację projektu „Arteterapia kluczem do dobrej integracji”.

Projekt był  współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.         

Głównym celem projektu był rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy placówkami przedszkolnymi z Polski i Czech.

Cele szczegółowe:

1. Integracja dzieci w wieku przedszkolnym pogranicza polsko-czeskiego w szczególności integracja dzieci zdrowych  z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.

2. Integracja polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez wspólne podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w warsztatach metodycznych oraz wspólną organizację międzynarodowych zabaw i spotkań integracyjnych z udziałem dzieci i rodziców.   

Projekt był realizowany poprzez: Warsztaty metodyczne dla polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego pn. "Arteterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dysfunkcjami rozwojowymi". Zajęcia z arteterapii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Spotkania integracyjne  organizowane Bolesławcu i Novym Mescie pod Smrkem. Projekt zakończony został Festynem integracyjnym w Bolesławcu z udziałem polskich i czeskich dzieci, rodziców i nauczycieli 07 czerwca 2017r.

 Projekt przyczynił się do tworzenia nowych, a także wzmacniania istniejących struktur współpracy transgranicznej. Realizacja projektu pozwoliła na wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów  i więzi. Umożliwił wymianę doświadczeń z zakresu edukacji przedszkolnej. Dał możliwość poszukiwania nowych innowacyjnych rozwiązań  pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami. Poznane przez nauczycielki metody pracy przyczynią się do wzrostu jakości pracy przedszkoli po polskiej i czeskiej stronie. 

 

                                                                                                                                   

 

 

Artykuły