Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

AUTYZM-POMÓŹ ZROZUMIEĆ ŚWIAT


Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu zakończyło realizację projektu „Autyzm – pomóż zrozumieć świat”. Podsumowanie projektu miało miejsce 8 grudnia 2016 r.

Głównym celem realizacji projektu było zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez kadrę edukacyjną oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi autystycznymi. W lipcu br. nauczycielki z przedszkola uczestniczyły w szkoleniu w Doetinchem (Holandia). Szkolenie dotyczyło nowatorskiej metody  pracy z dzieckiem autystycznym "Geef me de 5 ". Podczas pobytu w Holandii nauczycielki odbyły spotkanie z autorką metody „Geef me de 5” Colette de Bruin oraz zapoznały się działalnością ośrodka szkoleniowo – terapeutycznego „ Geef me de 5”.

 

NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA NR 7 NA SZKOLENIU

W HOLANDII

 

W dniach 04 – 08 lipca nauczycielki Miejskiego Przedszkola publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu uczestniczyły w szkoleniu w Holandii w ramach realizacji projektu „Autyzm – pomóż zrozumieć świat” który jest realizowany  w ramach projektu pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szkolenie odbyło się w Doetinchem . Nauczycielki i specjaliści pracujący w przedszkolu nr 7 uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym nowatorskiej metody  pracy z dzieckiem autystycznym: "Geef me de 5 ". Podczas pobytu w Holandii nauczycielki odbyły spotkanie z autorką metody „Geef me de 5” panią Colette de Bruin, zapoznały się działalnością ośrodka szkoleniowo – terapeutycznego „ Geef me de 5”. Zapoznały się z holenderskim systemem edukacji, zwiedziły miejscową szkołę podstawową i przedszkole. Uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych poznając holenderską historię, kulturę i zabytki.

 

 


 

NASZE PRZEDSZKOLE ROZPOCZYNA NOWY PROJEKT

 

Autyzm – pomóż zrozumieć świat

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi otrzymało dofinansowanie na realizację   projektu „Autyzm – pomóż zrozumieć świat” nr: 2015-1-PL01-KA101-015942,  który będzie realizowany w ramach   projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt  jest   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.                                                                         

Czas realizacji projektu: 31.12.2015 do 30.12.2016.

Cele projektu projektu:

•  zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez kadrę edukacyjną oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi autystycznymi 

• zapoznanie się   nauczycieli z holenderskim systemem edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

•  poznanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w pracy z dzieckiem  autystycznym

• wykorzystanie specjalistycznych metod i sposobów komunikacji alternatywnej i wspomagającej

• wdrożenie nowych metod i form pracy z dzieckiem autystycznym,

• udzielenie wsparcia rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z autyzmem

W ramach realizacji projektu zaplanowane jest 5- dniowe szkolenie w Holandii prowadzone przez Stowarzyszenie Geef me de 5 w Doetinchem.

W szkoleniu weźmie udział 16 nauczycielek i specjalistów pracujących w naszym przedszkolu. Wyjazd do Holandii zaplanowany jest na lipiec 2016r.