Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI

Wraz z czeskimi przedszkolami z Lazni Libverda i Nowego Mesta pod Smrkem realizujemy kolejny projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa: Kreatywne przedszkolaki”.  W projekcie bierze  udział 191 dzieci ,  31 nauczycieli i opiekunów.

 Cele główne:

1. Rozwój i rozszerzenie współpracy pomiędzy wspólnotami po obu stronach granicy z perspektywą wspólnej poprawy rozwoju kulturowego, edukacyjnego oraz ciągłości kontaktów.

2. Budowanie systemów współpracy po obu stronach granicy.

 

Cele bezpośrednie:

 1. Integracja dzieci w wieku przedszkolnym pogranicza polsko-czeskiego poprzez organizację wspólnych zabaw  i zajęć

2. Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez dostrzeganie piękna budzącej się przyrody , dokumentowanie go  poprzez fotografię  i działania plastyczne oraz ruch i śpiew.

3. Integracja polskich i czeskich nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez wspólne podnoszenie umiejętności zawodowych, wspólną organizację oraz prowadzenie zajęć i zabaw  dla dzieci.

 

 

Artykuły