Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

ZAŁOŹENIA PROJEKTU

Gmina Miejska Bolesławiec przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizuje projekt z zakresu edukacji ekologicznej p.n. ,,Zielone przedszkola w Bolesławcu”

W ramach tego zadania na terenie siedmiu miejskich przedszkoli powstaną ogródki przedszkolne (na zewnątrz lub w miniszklarniach), w których dzieci będą miały okazję zaobserwować cykl życia roślin. Dzieci poznają wybrane gatunki roślin np.: drzew, krzewów oraz popularnych ziół.

Projekt obejmuje również realizację:

1. warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem popularnych gatunków ziół p.n.: ,,Nie tylko pszczółka lubi ziółka”;

2. zajęć dotyczących leczniczych właściwości ziół p.n. ,,Lekarstwa z naszego ogródka”;

3. zajęć ,,Owady i ptaki w naszym ogródku”, umożliwiających prowadzenie obserwacji, przy wsparciu nauczyciela i wykorzystaniu odpowiednich pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu,

4. ,,Na czystym rośnie zdrowe” - objecie opieką fragmentu terenu zieleni (przed przedszkolem) i dbanie o jego czystość i estetykę. Wykonanie nasadzeń roślin na tym terenie tj. cebul kwiatów - zwiastunów wiosny (krokusów, tulipanów, szafirków, narcyzów, hiacyntów - łącznie 3500 szt. dla 7 przedszkoli; październik 2014 r.) oraz begonii stale kwitnących (kwiecień – czerwiec 2015 r.), zakupionych w ramach projektu. Oznakowanie terenu tabliczką ,,Na czystym rośnie zdrowe” – teren objęty opieką Miejskiego Przedszkola Publicznego nr … w Bolesławcu”.

5. konkursu plastycznego ,,Mali przyjaciele z naszego ogródka”;

6. akcji edukacyjnych ,,Sprzątanie Świata”, ,,Światowy Dzień Ziemi”.

Celem projektu jest poszerzanie świadomości ekologicznej przedszkolaków poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą na terenie przedszkola i w jego najbliższej okolicy, z wykorzystaniem pomocy naukowych i dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Wartość projektu 37 000 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 18 500 (tj. 50%).