Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

PORAŹENIE DZIECIĘCE

               Mózgowe porażenie dziecięce (Paralysis cerebralis infantum) jest bardzo złożoną jednostką chorobową. U każdego małego lub większego pacjenta przebiegać może zupełnie inaczej, a wszystko zależy od stopnia uszkodzenia mózgu oraz momentu diagnozy. Jedno jest pewne: im szybciej rozpoznane, tym wcześniej wdrażane są specjalistyczne ćwiczenia, a to właśnie prawidłowo prowadzona terapia daje szansę na pełniejszy i lepszy rozwój psychofizyczny dziecka.

MPDZ dotyka około dwojga dzieci na każde 1000 urodzonych. Choroba ta oznacza trwałe lecz niepostępujące uszkodzenie mózgu, które powoduje różnorodne zaburzenia. Do uszkodzenia tego może dojść w czasie ciąży, podczas porodu lub nawet po tym okresie. Nie u wszystkich chorych dzieci udaje się jednak ustalić jedną pewną przyczynę wystąpienia MPDZ. Bardzo często wskazówką jest obciążony wywiad okołoporodowy i przebieg ciąży. Ryzyko zachorowania wzrasta bowiem przede wszystkim u wcześniaków, dzieci z niską masą urodzeniową i niedotlenieniem, u noworodków z obniżona liczbą punktów w skali APGAR, dzieci z ciąż mnogich bądź z konfliktu serologicznego, a także u maluszków, które rozwijają się w niesprzyjającym, zanieczyszczonym środowisku. Pamiętajmy jednak, że również wszelkie urazy głowy, a zwłaszcza krwawienia domózgowe i zapalenia opon mózgowych są szczególnie niebezpieczne i również mogą stanowić przyczynę MPDZ nawet u dziecka, które dotychczas rozwijało się prawidłowo.

Mózgowe porażenie dziecięce rzadko kiedy można rozpoznać tuż po urodzeniu. Wszystko zależy jednak od stopnia i rodzaju uszkodzenia. Główne postacie choroby to:


1. Prażenie obustronne: dotyczy zazwyczaj obu kończyn dolnych. Często dość sprawne pozostają ręce, aczkolwiek niektóre ruchy (np. szybkie pisanie) też mogą być utrudnione. Głównym problemem jest chodzenie, które staje się bardzo kłopotliwe lub wręcz niemożliwe

2. Porażenie czterokończynowe: zaburzenia ruchowe dotyczą całego ciała i postawy dziecka. Trudności sprawia nawet utrzymanie głowy w pionowej pozycji. Często występują też problemy z mową i przyjmowaniem pokarmów (ze względu na porażenie i słabą kontrolę mięśni w obrębie aparatu artykulacyjnego)

3. Porażenie połowicze: dotyczy tylko jednej strony ciała (prawej lub lewej).

4. Postać móżdżkowa: polega ona na występowaniu drżenia podczas próby wykonania jakiegoś ruchu

5. Postać pozapiramidowa: objawia się występowaniem mimowolnych ruchów ciała (np. niezamierzonej mimiki twarzy). Dodatkowo możliwe są również postacie mieszane choroby.

Objawy

Objawy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to przede wszystkim obniżone napięcie mięśni szyi i tułowia.Dzieci z MPDZ często mają także trudności z połykaniem pokarmów – trudno jest im ssać mleko z piersi mamy, butelki, a potem połykać i gryźć stałe produkty. Dzieci te mają też tendencję do odginania się, są bardziej wiotkie. Innym niepokojącym objawem mogą być drgawki (chorobą współwystępującą jest często padaczka). Zatem dzieci te odróżniają się od zdrowych opóźnionym rozwojem psychomotorycznym. Kiedy ich rówieśnicy osiągają pierwsze zadania rozwojowe, jak podnoszenie główki, siadanie, pełzanie, czy pierwsze wokalizacje - maleństwa z MPDZ tego jeszcze nie potrafią. Taki stan rzeczy zdecydowanie powinien nas zaniepokoić. Niekiedy MPDZ towarzyszy także niedorozwój umysłowy, ale nie stanowi to reguły, gdyż uszkodzenie mózgu nie musi wpływać na poziom inteligencji dziecka.

Rehabilitacja i leczenie

Diagnoza MPDZ jest bardzo trudna do przyjęcia dla większości rodziców. Czują się oni nieprzygotowani, zagubieni, przestraszeni i niekiedy oszukani prze los. Dlatego też bardzo ważne jest, aby neurolog dokonujący diagnozy był osobą rozumiejącą problem i potrafił odpowiednio pokierować rodziną tak, by jak najwcześniej rozpoczęto rehabilitację. Bowiem każdy dzień ćwiczeń wzmacnia malucha i daje mu większe szanse na poprawę jego stanu.

MPDZ jest stanem nieodwracalnym, jednakże intensywny trening i ćwiczenia pozwalają skompensować wiele funkcji, a nawet uniknąć trwałych zniekształceń narządów ruchu.

Jak pomóc?

Pomoc dzieciom z MPDZ powinna być wielopłaszczyznowa. Oprócz zwykłej opieki pediatry, potrzebny jest neurolog dziecięcy, czasem ortopeda, logopeda, laryngolog, okulista, terapeuta zajęciowy, pedagog i psycholog. Nie każde dziecko potrzebuje każdej z wyżej wymienionych osób, ale to są właśnie specjaliści, którzy mogą wiele pomóc w razie potrzeby. Najważniejsza jest jednak fizjoterapia. Najczęściej stosowane techniki to: metoda Vojty, Bobathów lub Peto. Dobrze jest jeśli w terapię ruchem włączają się rodzice. Dzięki temu między dzieckiem a rodzicami nawiązuje się głębsza więź emocjonalna oraz wzrasta poczucie bezpieczeństwa obu stron. Ważną metodą jest także hipoterapia, czyli terapia z udziałem konia, jak również dogoterapia, która polega na kontakcie z psem. Obecność zwierząt wpływa łagodząco i stymulująco na dzieci, dzięki czemu przyspiesza ich rozwój.

MPDZ jest chorobą nieuleczalną i na całe życie. Jednak skutki i objawy można z powodzeniem w znacznym stopniu niwelować. Dzięki intensywnym ćwiczeniom wiele dzieci z MPDZ ma szansę na pełniejsze uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym. 

  • Autor: Marta Derecka