Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

Optymistyczne Przedszkole

    

   

,,Optymistyczni lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają,

zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”

                                                                                                  Alan Loy McGinnis


Nasze przedszkole realizuje program „Optymistyczne przedszkole” autorstwa Pań Mirelii Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej. Według założeń tego programu wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka. Optymistyczne dzieci to szczęśliwi przyszli obywatele naszego kraju. Według tegoż programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

     

            Optymistyczne przedszkole ma siedem znaków szczególnych, jak siedem kolorów tęczy:

 

 

 

KOLOR CZERWONY - wychowanie optymistycznego dziecka Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne...

 

 KOLOR POMARAŃCZOWY - inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, Jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.

 

 KOLOR ŻÓŁTY - sukces każdego dziecka. Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami.

 

 KOLOR ZIELONY - coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.

 

 KOLOR NIEBIESKI - optymistyczni rodzice.  

 

 KOLOR GRANATOWY - optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania
 

 KOLOR FIOLETOWY - promocja. Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki, np. przedszkole często publikuje swoje osiągnięcia w prasie.