Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

Organizacja

 

   

 

 

 

ORGANIZACJA

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 6.00-16.00

PRZEZ CAŁY ROK, Z PRZERWĄ WAKACYJNĄ, USTALONĄ PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE. W TYM ROKU BĘDZIE TO MIESIĄC LIPIEC.

OBEJMUJEMY OPIEKĄ DZIECI O PRAWIDŁOWYM ROZWOJU I NIEPEŁNOSPRAWNE, TO ZNACZY TAKIE, KTÓRE WYMAGAJĄ SPECJALISTYCZNEJ POMOCY.

W PRZEDSZKOLU FUNKCJONUJE 6 ODDZIAŁÓW. ZAPEWNIAMY TRZY POSIŁKI DZIENNIE, Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNEJ DIETY DZIECKA. WYCHOWAWCY SĄ WSPIERANI PRZEZ PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, LOGOPEDĘ I REHABILITANTA. DZIĘKI ZATRUDNIENIU TAK RÓZNORODNEJ GRUPY FACHOWCÓW JESTEŚMY OTWARCI NA POTRZEBY KAZDEGO DZIECKA I ZABIEGAMY O TO, BY KAŻDY NASZ PODOPIECZNY W PRZYJAZNEJ I SERDECZNEJ ATMOSFERZE BAWIŁ SIĘ, ZDOBYWAŁ NOWE UMIEJĘTNOŚCI, ROZWIJAŁ WSZECHSTRONNIE SWOJĄ OSOBOWOŚĆ, A JEŚLI POTRZEBUJE POMOCY, BY MIAŁ WARUNKI DO WYRÓWNYWANIA OPÓŹNIEŃ I KORYGOWANIA ZBURZEŃ. DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE, ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, MAJĄ ZAPEWNIONĄ TERAPIE INDYWIDUALNĄ.


 

 INFORMUJEMY,ŹE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PRZERWA WAKACYJNA W NASZYM PRZEDSZKOLU BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁA W MIESIĄCU LIPCU.

W LIPCU PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE

 

 

UWAGA RODZICE 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkolnego Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu informuje, że ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych i rozstrzygnięcie przetargu  na catering jesteśmy zmuszeni podnieść ceny posiłków (stawki żywieniowej).  

Koszt żywienia dzieci ustalony został na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych ujętych w formularzach cenowych biorących udział w postępowaniu przetargowym na dostawę żywności do miejskich przedszkoli publicznych  w Bolesławcu  
w 2022 r., z uwzględnieniem norm żywieniowych IŻŻ dla dzieci w wieku przedszkolnym . 

 

Po zmianie opłata jednostkowa za poszczególne posiłki obejmująca zakup surowców
i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków wyniesie :  9,00 zł  

 

Cena  I śniadania  -    3,00 zł  

Cena  II śniadania  -  1,50 zł  

Cena  Obiadu -          4,50 zł

 

 

           

Artykuły