Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec

Górne Młyny 5

Tel.: 75 612 13 09

adres mail : mppsiedem@gmail.com

Opłata za przedszkole

          

Od 1. 09. 2013 następuje zmiana w uiszczaniu opłaty za przedszkole

     

UWAGA RODZICE

Opłata za Przedszkole z dniem 01 września 2013 roku wynosi:


 -OPŁATA PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ


1 ZŁ X 4 GODZINY X ILOŚĆ DNI ROBOCZYCH W MIESIĄCU


 -WYŻYWIENIE  

6 ZŁ ZA 1 DZIEŃ


Szczegółowe zasady pobierania opłat określone są w umowie cywilno - prawnej zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi)

 

 

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać na konto:


PKO BP S.A. O/Bolesławiec


74 1020 2137 0000 9202 0046 7183


Przy dokonywaniu wpłat za przedszkole należy wpisać:


- numer grupy


-imię i nazwisko dziecka